Teenindus

Tallinna Keskraamatukogul on kolm teenindusosakonda: eestikeelse kirjanduse osakondvõõrkeelse kirjanduse osakond ja muusikaosakond17 haruraamatukogu ja raamatukogubuss Katarina Jee. Kõigis neis kehtib ühtne lugejakaart.

Kõik Tallinna Keskraamatukogus leiduvad teavikud on sisestatud e-kataloogi ESTER, mis on 16 raamatukogu ühiskataloog ning võimaldab sooritada otsinguid nii ühe kui mitme otsitunnuse järgi.

Tallinna Keskraamatukogus kasutatakse raamatukogusüsteemi Sierra, mille on loonud USA firma Innovative Interfaces Inc. Sama süsteemi kasutavad kõik Eesti juhtivad teadusraamatukogud ja Tartu Linnaraamatukogu.