Kodu- ja rändkoguteenindus

Koduteenindus on eriteenus, mida Tallinna Keskraamatukogu pakub eakatele ja liikumispuudega inimestele, kes elavad Tallinnas. Need on lugejad, kes mingitel objektiivsetel põhjustel ise enam raamatukogu külastada ei saa. Koduteenindus kasutab teenindamiseks eestikeelse kirjanduse osakonna, võõrkeelse kirjanduse osakonna ja muusikaosakonna teavikuid.

Täiendavat informatsiooni koduteeninduse kohta annavad eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuse raamatukoguhoidja Triinu Rannaäär, telefonil 683 0920 ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas raamatukoguhoidja Jelena Sakovskaja, telefonil 683 0960.

Asutustele pakume rändkoguteenust, mis võimaldab asutustel laenata teavikuid (raamatuid, ajakirju, auviseid jmt). Teavikutele tuleb laenajatel ise järgi tulla. Teenuse kasutamiseks sõlmitakse raamatukogu ja asutuse vahel leping. Täiendavat informatsiooni annavad eestikeelse kirjanduse osakonna töötajad, telefonil 6830 920 ning võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Kristel Palk´ilt, telefonil 683 0961.