Kojulaenutus

Korraga on lugejal õigus laenata kuni 30 teavikut, sh kuni 10 auvist ja kuni 10 ajalehte. Koju ei laenutata ajakirjade ja ajalehtede viimaseid numbreid. Piiratud laenutähtaeg (7-14 päeva) on väga nõutud teavikutel ja perioodikal. 

Vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale laenutatakse lugejatele teavikuid koju 21 päevaks. Tähtaega võib pikendada 2 korda telefoni teel, raamatukogus kohapeal või e-kataloogis ESTER jaotise alt Minu ESTER. Võlgnevuse korral ei saa tagastamistähtpäeva pikendada.

Tagastamistähtaja pikendamine on võimalik juhul, kui nimetatud teavik ei ole vajalik teistele lugejatele. Tagastamistähtaega on võimalik pikendada nendel teavikutel, mille tagastamistähtpäev ei ole veel kätte jõudnud, vt Tagastamistähtaja pikendamine 

NB! Lugemissaali teavikuid saab kasutada ainult raamatukogus kohapeal.


Tasu viivitatud aja eest ja võlgnevused

01.02.2011 jõustus Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja uus redaktsioon. Kui laenatud teavikuid ei tagastata antud tagastamistähtpäevaks, tuleb maksta viivitatud aja eest tasu. Kui tagastamistähtpäevast on möödunud kuni 30 päeva, siis tuleb tasuda 0,03 € iga viivitatud päeva eest teaviku kohta. Kui tagastamistähtpäevast möödub rohkem kui 30 päeva, tõuseb tasu viivitatud aja eest 0,06 € iga hilinenud päeva eest teaviku kohta.

Tasu viivitatud aja eest on võimalik maksta peale raamatute tagastamist raamatukogus kohapeal sularahas, eestikeelse ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas ka pangakaardiga või pangaülekandega Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole.

NB! Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.

Tallinna Keskraamatukogu kasutab õigeaegselt tagastamata teavikute kättesaamiseks kohtutäituri abi. Vt ka KKKVõlgnevuste maksmine arvelduskontodele

Võlgnevusi, st fikseeritud summasid on võimalik maksta järgmistele arvelduskontodele:
Viitenumber on kõikide võlgnevuste puhul 5226050050050224

SISERIIKLIK MAKSE:
SEB: EE311010220061053015
Swedbank: EE532200221035708677
Nordea Pank: EE481700017001237124
Danske Bank: EE753300333470270001

SEB pank NÄIDIS :
Saaja: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus
Arvelduskonto: EE311010220061053015
Viitenumber: 5226050050050224
Selgitus: ees- ja perekonnanimi, isikukood, Tallinna Keskraamatukogu

 

VÄLISMAKSE (maksmine välismaal):
SEB Pank: EE311010220061053015   SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Swedbank: EE532200221035708677  SWIFT/BIC: HABAEE2X
Nordea Pank: EE481700017001237124  SWIFT/BIC: FOREEE2X
Danske Bank: EE753300333470270001 SWIFT/BIC: NDEAEE2X

SEB pank NÄIDIS:
Saaja : Tallinna Linnakantselei finantsteenistus
IBAN: EE311010220061053015
SWIFT/BIC: EEUH EE 2X
Viitenumber: 5226050050050224
Selgitus: ees- ja perekonnanimi, isikukood, Tallinna Keskraamatukogu

Välismakse puhul kannab kõik pangaülekandega kaasnevad kulud maksja.

NB! Kõikide maksete puhul selgitusse märkida KINDLASTI mitte maksja andmed, vaid võlgniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

Teaviku rikkumine või tagastamata jätmine

Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kümnekordses suuruses. Raamatukogul on õigus anda võlgnevus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
 

Laenutusjärjekorda lisamine

Järjekorda panemiseks peab lugejal olema kehtiv Tallinna Keskraamatukogu lugejakaart. Järjekorda on võmalik panna teadmiskirjandusele raamatukogus kohapeal või e-posti teel. Korraga on võimalik ennast järjekorda panna viiele teavikule. Teaviku raamatukogusse saabumisest helistamise kulud (lauatelefonil 0,20 € ja mobiiltelefonil 0,40 €) tasub lugeja. E-posti teel teavitamine on tasuta. Saabunud teavikuid hoiame raamatukogus kaks päeva. Kui lugeja kahe päeva jooksul teavikutele järgi ei tule, järjekord tühistatakse

E-posti teel järjekorda panemiseks peab lugeja raamatukogule, kus leidub vajalik teavik, saatma e-posti teel järgmised andmed:
1. lugeja ees- ja perekonnanimi, lugejakaardi või ID-kaardi (kui see on vormistatud lugejakaardiks) number;
2. e-posti aadress, kuhu saadame teavituse teaviku jõudmisest raamatukogusse;
3. soovitud teose autor, pealkiri, ilmumisaasta (kui sobib ükskõik milline trükk, siis palume seda kirjas ka märkida).
 

Tagatis

Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse ja ei oma püsivat elukohta Eestis. Tagatist võib nõuda ka juhul, kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

Ühe teaviku tagatise suurus on võrdne teaviku hinnaga. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku tagatise suurus on 3,20 € juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

Tagatisraha makstakse tagasi teaviku tagastamisel tagatiskviitungi alusel.
 

Lugejakaardi kasutamise volitamine 

Juhul, kui lugejakaardi omanik soovib, et keegi teine saaks laenata kirjandust tema lugejakaardile, tuleb lugejakaardi omanikul (ja vastutajal) laenajale kaasa anda lihtkirjalik volikiri.