Koolitused

Koolitused on lugejatele TASUTA.

Kõigile Tallinna Keskraamatukogu praegustele ja tulevastele lugejatele, kes soovivad arendada oma infokirjaoskust vajaliku teabe leidmiseks e-kataloogist ESTER, raamatukogu veebilehelt, erinevatest andmebaasidest (artiklite andmebaasist ISE, õigusaktide andmebaasidest jm) ja võrguväljaannetest, pakutakse tasuta kasutajakoolitust.

Tallinna Keskraamatukogu kõik haruraamatukogud ja teenindusosakonnad pakuvad ekskursioone, individuaal- ja rühmakoolitusi kõigile oma praegustele ja tulevastele lugejatele, õpetajatele, gümnaasiumi- ja põhikooliklassidele ning lasteaiarühmadele. Koolituse sisu ja aeg kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.

Kooli- ja lasteaiaõpetajad saavad lisainfot siit.

Koolitustele ja ekskursioonidele tuleb eelnevalt registreeruda. Eelregistreerimise käigus täpsustatakse Teie koolitusvajadus, huvid ja soovitav tulemus. Ekskursiooni puhul selle toimumisaeg ja sisu.

Koolitused on lugejatele TASUTA.
 

NB!  Oбучение на русском языке


Individuaalkoolitused:

Rühmakoolitused: