Koolituste tagasiside

1. Sugu:
naine
mees
 
2. Millis(t)el koolitus(t)el olete osalenud?

Individuaalkoolitused:
Arvuti algõpe
Internet ja infoallikad
Internetiturvalisus
Koolitus huvigrupile (nt õpetajad, gümnaasiumi-, põhikooli, algklasside õpilased)
Muusikaline raamatukogutund
Sibulatuur
Sugupuu uurimine
Teksti-, tabeltöötlus ja esitlusprogrammi koolitused
Tööotsijaile

Rühmakoolitused:
Arvuti algõpe
E-teenused
Facebooki algõpe
ID-kaardi kasutamine
Internet ja infoallikad
Internetiturvalisus
Muusikaline raamatukogutund
Raamatukogu kodulehekülg
Teksti-, tabeltöötlus ja esitlusprogrammi koolitused
Tööotsijaile

 
3. Millis(t)es raamatukogu(de)s koolitus(ed) toimus(id)?
Eestikeelse kirjanduse osakond
Kadrioru raamatukogu
Kalamaja raamatukogu
Kännukuke raamatukogu
Laagna raamatukogu
Muusikaosakond
Männi raamatukogu
Männiku raamatukogu
Nurmenuku raamatukogu
Nõmme raamatukogu
Paepealse raamatukogu
Pelguranna raamatukogu
Pirita raamatukogu
Pääsküla raamatukogu
Sõle raamatukogu
Sääse raamatukogu
Tondi raamatukogu
Torupilli raamatukogu
Väike-Õismäe raamatukogu
Võõrkeelse kirjanduse osakond
 
4. Elukoht (milline linn, vald või küla):
 
5. Haridus:
põhiharidus
kesk- või keskeriharidus
kõrgharidus
 
6. Tegevusala:
tööline
teenistuja
spetsialist
juhtivtöötaja
eraettevõtja
pensionär
töötu
kodune
õppur
muu
 
7. Kui töötate, siis kus?
eraettevõttes
riigiasutuses
kohalikus omavalitsuses
sihtasutuses/mittetulundusühingus
FIE
mujal
 
8. Teie vanus?
kuni 14
15-16
17-19
20-29
30-39
40-49
50-65
üle 65
 
9. Mis motiveeris Teid koolitusel osalema?
 
10. Kas koolitus vastas Teie ootustele?
(1=ei vastanud; 5=vastas täielikult)
1 2 3 4 5
 
11. Kas õppematerjalid olid arusaadavad?
(1=ei olnud arusaadavad; 5=olid täiesti arusaadavad)
1 2 3 4 5
 
12. Kas koolitaja esitas materjali arusaadavalt?
(1=väga segaselt; 5=täiesti arusaadavalt )
1 2 3 4 5
 
13. Mis meeldis koolitusel kõige enam?
 
14. Mis võiks olla koolitusel teisiti?
 
15. Kas soovitate meie koolitusi teistelegi?
jah ei
 
16. Kust leidsite informatsiooni Tallinna Keskraamatukogus toimuvate koolituste kohta?
Tallinna Keskraamatukogu kodulehelt
mujalt internetist
ajalehest
raadiost
televisioonist
õppeasutusest
tuttavalt
mujalt (palun täpsusta allpool):
 
Sisesta kood pildilt (kohustuslik):