Rühmakoolitused


Koolitused on lugejatele TASUTA.

Tallinna Keskraamatukogu kõik haruraamatukogud ja teenindusosakonnad pakuvad rühmakoolitusi kõigile Tallinna Keskraamatukogu praegustele ja tulevastele lugejatele, õpetajatele, gümnaasiumi- ja põhikooliklassidele ning lasteaiarühmadele.
Õpetajate, gümnaasiumi- ja põhikooliklasside ning lasteaiarühmade koolituste puhul ei ole eelnev lugejaks registreerimine vajalik.

Koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Eelregistreerimise käigus täpsustatakse Teie koolitusvajadus, huvid, soovitav tulemus.

Koolituse toimumisaeg ja sisu kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.

Rühmakoolitused:

Koolitusel osalemiseks palume eelregistreerida eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis kohapeal, e-posti teel ls at tln dot lib dot ee või telefonil 683 0917.

pilt

Arvuti algõpe

Koolitus on mõeldud vanemaealistele lugejatele, kellel puudub või on vähene arvuti kasutamise kogemus.

Koolitusele registreerumisel täpsustatakse Teie eelnev arvuti kasutamise kogemus ja tase. Sellest lähtuvalt koostatakse individuaalne koolitusprogramm.

EESMÄRK:

Õpetada arvuti kasutamist vastavalt lugeja oskustele.

SISU:

 • Tutvumine arvuti, klaviatuuri ja hiirega
 • Infootsingu võimalused internetis
 • E-posti loomine ja kasutamine
 • Tutvumine e-kataloogiga ESTER
 • Raamatukogu kodulehekülje kasutamine

OODATAV TULEMUS:

Koolituse läbinud lugeja oskab iseseisvalt leida endale vajalikku kirjandust kasutades e-kataloogi ESTER, sooritada infootsinguid internetis, kasutada raamatukogu kodulehekülge ning suhelda e-posti teel.

Koolitus kestab 1-1,5 tundi.

Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, Kännukuke, Laagna, Nurmenuku, Nõmme, Paepealse, Pelguranna, Pääsküla, Sääse, Väike-Õismäe

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa

 


 

E-teenused

Koolitus on mõeldud lugejatele, kellel puudub või on vähene e-teenuste kasutamise kogemus ID-kaardiga.
 
EESMÄRK:
Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad iseseisvalt kasutada erinevaid e-teenuseid.

KOOLITUSE SISU:
 •     Avalikud e-teenused (ID-pilet, eKool jm)
 •     Internetipankade e-teenused (SEB, Swedbank jm)
 •     Riigiasutused (e-maksuamet, eSTAT jne)
 •     Ettevõtete e-teenindus (EMT, Eesti Energia jne)
 •     Tallinna linna e-teenused
 •     Raamatukogu e-teenused (ELLU, Minu ESTER)
 •     Digilugu ("Minu e-tervis" – retseptid, perearsti andmed, uuringute tulemused jpm)
 •     Riigiportaali Eesti.ee
 •     ID-toega veebid


KOOLITUSE LÄBINU OSKAB:


Koolitusel osalenu oskab valida ja kasutada erinevaid e-teenuseid.

Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: võõrkeelse kirjanduse osakond, Kännukuke, Paepealse, Pelguranna, Pääsküla, Sääse, Väike-Õismäe

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa

 


 

E-lugerite koolitus

Koolitus on mõeldud lugejatele, kellel puudub e-lugerite kasutamise oskus.

EESMÄRK:
Anda osalejale teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad e-lugerit iseseisvalt kasutada.

KOOLITUSE SISU:

•    Nuppude tutvustus
•    Ekraani puutetundlikkus
•    Avavaate tutvustus
•    Funktsioonid – sätted, raamatukogu, failid, taustavalgus, veebilehitseja jms
•    Raamatu lugemine
•    Failide laadimine e-lugerisse

OODATAV TULEMUS:

Koolituse läbinud lugeja oskab iseseisvalt kasutada e-lugerit.
Koolitus kestab 1 tund.

Koolitusel osalemiseks palume eelregistreerida eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuses kohapeal, e-posti teel eo at tln dot lib dot ee või telefonil 683 0920.

 


Facebooki algõpe

Facebooki algõpe on mõeldud tutvustamaks noorte seas ülipopulaarset suhtlusvõrgustikku. Koolitusel antakse praktilisi nõuandeid Facebooki konto loomise osas ja räägitakse selle kasutamise võimalustest.

Koolitusel osalemise eelduseks on eelnev arvutioskus ja e-posti aadressi olemasolu.

EESMÄRK:

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele vajalikud algoskused ja teadmised, mille põhjal on võimalik edasi liikuda iseseisva Facebooki kasutamise juurde.

SISU:

 • Esmatutvus Facebookiga
 • Facebooki oma isikliku konto loomine, foto ja lisainformatsiooni lisamine 
 • Kontaktide leidmine ja oma sõbralisti loomine
 • Privaatsuse ja turvalisuse küsimused
 • Facebooki-sisesed sõnumid ja teadaanded, fotod ja lehekülgede LIKE’mine 
 • Facebooki konto sulgemine

OODATAV TULEMUS:

Koolituse läbinu oskab iseseisvalt kasutada erinevaid Facebooki võimalusi, leida endale huvipakkuvaid lehekülgi ja kontakte ning nendega suhelda. 

Facebooki algõppe koolituse läbinutel ja ka kõigil teistel huvilistel on võimalik leppida raamatukoguhoidjaga kokku aeg individuaalse täiendkoolituse saamiseks. Individuaalkoolitusel on võimalik pühendada rohkem aega konkreetsetele küsimustele, mis kasutajatel tekkinud on. 

Koolitused toimuvad eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8) iga kuu kolmandal neljapäeval algusega kell 11.30. Koolitus kestab 1-1,5 tundi. 

Koolitusel osalemiseks palume eelregistreerida eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis kohapeal, e-posti teel ls at tln dot lib dot ee või telefonil 683 0917.

Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, Kännukuke, Pelguranna, Pirita

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa

Vaata videot ERR Novaatorist (alates 07:45).


 

Graafikalaudade kasutamise koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda lühiülevaade graafikalaua kasutamise võimalustest ning jagada osalejatele teadmisi ning oskusi, mille põhjal on võimalik edasi liikuda iseseisva graafikalaua kasutamise juurde.

Graafikalaua kasutamise algtaseme koolitusel on võimalik tutvuda graafikalauaga Wacom Intuos Pro M.

 

KOOLITUSEL SAADAKSE VASTUSED JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE:

 • Mis on graafikalaud?
 • Milleks graafikalauda kasutatakse?
 • Millised on graafikalaua põhilised võimalused?
 • Kuidas graafikalauda enda arvutiga ühendada?
 • Millised on graafikalaua põhilised töövahendid?
 • Mis on juhtpaneel, puuterõngas ja puutepliiats?
 • Graafikalaua erinevad kasutuselemendid, funktsioonid ja tehniline info.

Koolitusel osalemiseks palume eelregistreerida eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis kohapeal, e-posti teel ls at tln dot lib dot ee või telefonil 683 0917.


ID-kaardi kasutamine

Koolitus on mõeldud lugejatele, kellel puudub või on vähene ID-kaardi kasutamise kogemus. ID-kaart on kõige turvalisem autentimisvahend ning kuna e-teenuseid on palju ja nende kasutamine võrreldes ametite uste kulutamisega ülimugav.

Koolitusele registreerumisel täpsustatakse vajaminevad elemendid:
* PIN-koodid (nii PIN 1 kui PIN 2 - väljastatakse koos ID-kaardiga. Kui koodid on kadunud, saab uued Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroost või ID-kaardi järelteenindust pakkuvast pangakontorist
* kehtivaid sertifikaadid - kui sertifikaadid on aegunud, siis saab neid uuendada ise internetis aadressil sk.ee/id-kontroll/

EESMÄRK:
Õpetada ID-kaardi kasutamist vastavalt lugeja vajadustele.

KOOLITUSE SISU:

 •     ID-kaardi kasutusalad
 •     www.id.ee
 •     ID-kaardi koodid ja sertifikaadid
 •     ID-kaardi haldusprogramm
 •     Turvalisus
 •     Digitaalallkirjastamine
 •     Mobiil-ID

OODATAV TULEMUS:
Koolituse läbinud lugeja oskab ID-kaarti kasutada iseseisvalt ja turvaliselt, allkirjastada digitaalselt dokumente ja teab ID-kaardi lisavõimalusi.

Koolitus kestab 1-1,5 tundi.

Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: võõrkeelse kirjanduse osakond, Kännukuke, Paepealse, Pelguranna, Pääsküla, Sääse, Väike-Õismäe

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa

 


pilt

Internet ja infoallikad

Interneti ja erinevate infoallikate kasutamisoskus võimaldab lihtsalt ja kergelt leida vastuseid igapäevases elus üleskerkivatele küsimustele. Koolitusel omandatu tuleb kasuks nii õpingutes, tööülesannete täitmisel kui ka huvitegevuses.

EESMÄRK:

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad iseseisvalt leida informatsiooni vajaliku teema, raamatu või artikli kohta.

SISU:

 • Töö- või õppeülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni määratlemine (sh sobivate allikate valik ja hindamine)
 • Google ja neti erinevused ja sarnasused
 • Tallinna Keskraamatukogu kodulehe tutvustamine. Ülevaade raamatukogu kasutusvõimalustest, pakutavatest teenustest ja raamatukogus leiduva kirjanduse teemavaldkondadest
 • E-kataloogi ESTER kasutamise õpetus
 • Artiklite andmebaasi ISE üldtutvustus ja selle kasutamise õpetus
 • Andmebaasi EBSCO tutvustus
 • Infokirjaoskus

OODATAV TULEMUS:

Koolitusel osalenu oskab valida ja kasutada erinevaid infoallikaid.

Koolitus kestab 1 tund.

Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, Kalamaja, Kännukuke, Laagna, Nurmenuku, Nõmme, Paepealse, Pelguranna, Pääsküla, Sõle, Sääse, Torupilli, Väike-Õismäe

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa


Lauaskannerite kasutamise koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda lühiülevaade lauaskanneri kasutamise võimalustest ning jagada osalejatele teadmisi ning oskusi, mille põhjal on võimalik edasi liikuda iseseisva skanneri kasutamise juurde.

Lauaskanneri kasutamise koolitustel on võimalik tutvuda raamatukogu skanneritega CanoScan LiDE 210.

KOOLITUSEL SAADAKSE VASTUSED JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE:

Miks oma paberfotosid digitaliseerida?
Millisel põhimõttel skanner töötab?
Mida jälgida fotode skaneerimisel?
Kuidas skannerit arvutiga ühendada ja seejärel kasutada?
Mida fotodega edasi teha?
Kuhu veebis oma pilte üles laadida?

Koolitusel osalemiseks palume EELREGISTREERIDA eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis kohapeal, e-posti teel ls at tln dot lib dot ee või telefonil 683 0917.


 

Noored lapsevanemad tagasi tööturule


Et muuta noorte lapsevanemate tööturule tagasipöördumine lihtsamaks, viiakse raamatukogus läbi just konkreetse sihtgrupi vajadustele ja soovidele keskenduvat koolitust.

Töökoha otsinguil kerkivad lapsevanemal esile mitmed erinevad küsimused:

 • Kuhu jätta laps(ed) tööintervjuude ja erinevate kursuste, koolituste ajaks?
 • Kust ja kuidas leida parima hinna ning graafikuga lasteaedasid töö ajaks?
 • Kuidas ja millistest allikatest leida enda jaoks sobivaid tööpakkumisi?
 • Kuidas teha end tööandjale nähtavaks?
 • Kuidas vormistada kandideerimiseks vajalikke dokumente ja valmistuda tööintervjuudeks?
 • Kust leida vastaval teemal abimaterjale ja kirjandust

Koolituse sisu:
 • Lasteaedade tutvustamine, nende võimalused
 • Töötukassa erinevate võimaluste tutvustamine (sh ka töö ja töötoetuse taotlemise võimalus)
 • Erinevate tööportaalidega tutvumine
 • Dokumentide koostamine ja vormistamine
 • Lapsevanemaks olemise oskuste ja teadmiste enda kasuks pööramine töö otsimisel
 • Töövestlusteks valmistumine


Koolituse läbinu:

 • Oskab iseseisvalt otsida tööportaalidest endale sobivaid tööpakkumisi (nt. osalise tööajaga kohti)
 • Oskab koostada ja esitada tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente
 • Oskab erinevatelt veebilehtedelt otsida informatsiooni täiendavate koolituste, nõustamisteenuste, õigusaktide ja toetuste kohta
   

Koolitus kestab 1-1,5 tundi ja osalemiseks on vajalik eelnev arvutioskus.

Koolitusel osalemiseks palume eelregistreerida eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis kohapeal, e-posti teel ls at tln dot lib dot ee või telefonil 683 0917.


Raamatukogu veebileht

Lugejate abistamiseks viiakse läbi koolitusi, mis tutvustavad kodulehe näitel Tallinna Keskraamatukogu erinevate teenuste võimalusi.
 
EESMÄRK:
Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad iseseisvalt kasutada erinevaid Tallinna Keskraamatukogus pakutavaid teenuseid.

KOOLITUSE SISU:

 • Lahtiolekuajad
 • Teenindusosakondade ja haruraamatukogude asukohad
 • Arvutite broneerimissüsteem
 • Kasutajakoolitused
 • Eeskirjad
 • Ürituste kalender
 • Infopäringud
 • Raamatututvustused
 • Raamatumüük
 • Lugeja soovitab
 • Meie e-kogud

 
KOOLITUSE LÄBINU OSKAB:
Koolitusel osalenu oskab valida ja kasutada erinevaid Tallinna Keskraamatukogu teenuseid.

Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, Kalamaja, Laagna, Paepealse, Pääsküla, Sõle, Sääse, Tondi, Väike-Õismäe

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa

pilt: sugupuu uurimise koolitus

Sugupuu uurimise koolitus

Koolitusel jagatakse sugupuu koostamisel vajaminevaid algteadmisi, tutvustatakse asjakohaseid bibliograafilisi teatmikke ja arvutiandmebaase, muuhulgas ka digiteeritud arhiiviallikaid sisaldavat SAAGAt.

Koolitused toimuvad eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8) iga kuu neljandal teisipäeval algusega kell 11.30. Koolitus kestab 1,5-2 tundi ja osalemiseks on vajalik eelnev arvutioskus.

Koolitusel osalemiseks palume eelregistreerida eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis kohapeal, e-posti teel ls at tln dot lib dot ee või telefonil 683 0917.


 

Tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise algõpe

Koolitustel tutvustatakse kasutamise üldisemaid põhitõdesid, jagatakse näpunäiteid tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise erinevate võimaluste kohta ning aidatakse leida allalaadimiseks sobivaid rakendusi.

 

KOOLITUSE SISU:

 • Mille jaoks saab vastavaid seadmeid kasutada?
 • Mida nutiseade sisaldab ja pakub kasutajale oma toimingute lihtsustamiseks?
 • Mis on Android, iOS ja Microsoft Windows Phone?
 • Mis on rakendus ja kuidas saab seda oma seadmes kasutada?
 • Mis on Google Play?
 • Mis on Mobiil-ID ja milleks seda kasutada?

Koolitusele võivad huvilised tulla nii oma isikliku tahvelarvutiga või kasutada tahvli võimalustega tutvumiseks ka raamatukogu seadet Google Nexus 7 (16 GB). Nutitelefon, mille kasutamiseks soovitakse konsulteerida raamatukoguhoidjaga, palume endal kaasa võtta.


Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, Kännukuke

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa

 


pilt

Tööotsijaile

Tööotsijate abistamiseks viiakse raamatukogus läbi koolitusi, kus pööratakse suuremat tähelepanu just nende vajadustele.
 

TÖÖKOHA OTSINGUL KERKIVAD TÖÖOTSIJAL ESILE MITMED KÜSIMUSED:

 • Kus ja kuidas registreerida end töötuks?
 • Kust leida tööpakkumisi?
 • Kuidas teha end tööandjale nähtavaks?
 • Milliseid dokumente on vaja kandideerimiseks?
 • Kuidas dokumente õigesti vormistada?
 • Kust leida vastavat kirjandust?
   

KOOLITUSE SISU:

 • Tööturuameti võimaluste tutvustamine
 • Tööportaalide tutvustamine ja nende kasutamise õpetamine
 • Dokumentide vormistamine
 • CV koostamine
 • CV lisamine andmebaasi
 • CV kaaskirja koostamine
 • E-posti aadressi tegemine
 • E-kataloogist ESTER kirjanduse otsimine
   

KOOLITUSE LÄBINU OSKAB:

 • Otsida iseseisvalt tööportaalidest töökuulutusi
 • Koostada oma CV-d ja lisada seda portaalidesse
 • Koostada teisi  tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente
 • Leida vastavat kirjandust e-kataloogist ESTER
   

Võta ühendust osakonna või raamatukoguga, kus nimetatud koolitust pakutakse: eestikeelse kirjanduse osakond, võõrkeelse kirjanduse osakond, Kalamaja, Kännukuke, Laagna, Nurmenuku, Paepealse, Pelguranna, Pääsküla, Tondi, Väike-Õismäe

» Vaata kõiki pakutavaid koolitusi raamatukogude kaupa

 

Vt ka meie lingikogus alateemat materjale tööotsijale.