Lugejaküsitlused

 

Lugejate eelistused ja vajadused kasutajakoolituse valdkonnas

20. jaanuarist 16. märtsini 2014 toimus Tallinna Keskraamatukogus kasutajakoolitusel osalejate seas küsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada lugejate eelistused ja vajadused kasutajakoolituse valdkonnas.

Loe veelLugejate teadlikkus raamatukogus korraldatavatest koolitustest ja üritustest ning rahulolu nendega

Küsitluse eesmärgiks oli lugejate kaasabil välja selgitada, kuidas ollakse rahul seniste koolitustega ning milliseid koolitusi ning üritusi võiks raamatukogu tulevikus pakkuda.

Loe veelLugemissaali kasutajate rahulolu-uuringu tulemused

17. oktoobrist kuni 28. detsembrini 2011 viidi Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalis läbi kasutajate rahulolu küsitlus.

Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada kasutajate lugemissaali külastamise eesmärgid ja nende rahulolu pakutavate teenuste ja teenindusega, lisaks uuriti millised infokanaleid kasutajad lugemissaali kohta info saamiseks eelistaksid.

Loe veelUuring koduteeninduse lugejate huvist enda arvutioskuse täiendamise osas

2011. aasta aprillis-mais viidi Tallinna Keskraamatukogu koduteeninduse lugejate hulgas läbi uuring, selgitamaks välja nende soovid, huvid ja võimalused enda arvutioskuste täiendamise osas.

Loe veelKoolitusvajaduste küsitlus Tallinna Keskraamatukogu kasutajatele

22. novembrist 2010 kuni 22. detsembrini 2010 viidi Tallinna Keskraamatukogu kõikides haruraamatukogudes ja teenindusosakondades läbi lugejaküsitlus koolitusvajaduste kohta. Ankeete sai täita nii raamatukogus kohapeal kui ka Tallinna Keskraamatukogu koduleheküljel.

Küsitluse eesmärgiks oli raamatukogu kasutajate kaasabil välja selgitada, kuidas ollakse rahul seniste koolitustega ning milliseid koolitusi võiks raamatukogu tulevikus pakkuda. Ankeet sisaldas küsimusi nii vastuse variantidega kui ka neid, millele oli võimalik lugejal ise pikem vastus kirjutada.

Loe veelLugeja rahulolu eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuse ja lugemissaali teenustega

2009. aasta esimesel poolel viis eestikeelse kirjanduse osakond oma kojulaenutuse ja lugemissaali kasutajate seas läbi rahulolu-uuringu.

Loe veelKoduteeninduse lugejate rahulolu-uuring

Eestikeelse kirjanduse osakonnas viidi 2008. aastal läbi koduteeninduse lugejate hulgas rahulolu küsitlus. Küsimustik sai koostatud lühike ja lihtne, arvestades uuritavate kõrget iga. Küsimustikus on 5 lahtist küsimust, mis annab vastajale võimaluse vabalt ise oma vastus koostada.

Loe veel