Personal


Meie raamatukogu töötajad on oma ala asjatundjad. Nad on sõbralikud, viisakad ja tähelepanelikud, nad suhtuvad lugupidavalt ning soojalt kõigisse raamatukogu kasutajatesse ja kolleegidesse. Meie töötajad on avatud uuendustele, nad mõtlevad iseseisvalt ja on tulemusele orienteeritud. Tööd tehakse meil palju, pühendumisega ja efektiivselt.

Personali värbamisel ja valikul lähtub raamatukogu eesmärgist leida kvalifitseeritud töötajaid. Vabad ametikohad Tallinna Keskraamatukogus täidetakse konkursi korras.

Et pakkuda olemasolevatele töötajatele karjäärivõimalust ning seeläbi väärtustada nende teadmiste ja oskuste pikaajalist kasutamist Tallinna Keskraamatukogus, täidetakse vabu ametikohti võimalusel sisekonkursside teel.

Toetame oma inimeste arengut. Tallinna Keskraamatukogus korraldatakse töötajatele koolitusi pidevalt, et hoida nende oskusi ja teadmisi heal tasemel. Üha enam viiakse läbi sisekoolitusi, et kasutada optimaalselt organisatsioonisisest ressurssi ja pakkuda töötajatele võimalust arendada koolitamise oskust.

 

Vt ka Tallinna keskraamatukogu töötajate nimekiri

 

Töötajate töö tasustamise alused