Riiklikud autasud


Kultuuriministeeriumi tänukirja on saanud Anu Sepp 2015. aastal


 

Eesti Vabariigi presidendi tunnustus vabatahtlike kaasamise ja juhendamise eest Kaie Holmile 2014. aastal.

 


• Kodanikupäeva aumärgi on saanud Merike Poljakov 2011. aastal.

Merike Poljakov on Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidja, kes on viinud läbi erinevaid kasutajakoolitusi ja juhendamisi nii eesti kui ka vene keeles aidates kaaskodanikel olla informeeritud, aktiivsed ja täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Merikese tööd iseloomustab kaasinimestest hoolimine ja tahe julgustada neid oma elu uute teadmistega rikastada.

• Eesti Vabariigi teenetemärgi on saanud Kaie Holm - Valgetähe V klassi teenetemärk (2006)