Aleksander Sibula stipendium


1884. aastal 4. novembril sündis Tallinna Keskraamatukogu kauaaegne direktor ja eesti raamatukogunduse arendaja Aleksander Sibul.

Jäädvustamaks tema mälestust ning aitamaks kaasa raamatukogunduse eriala üliõpilaste õpimotivatsioonile ja raamatukoguhoidjate järelkasvule rahvaraamatukogudes, asutas 2004. aastal Tallinna Keskraamatukogu Aleksander Sibula stipendiumi.Aleksander Sibula stipendiumi statuut

1.    Aleksander Sibula stipendium (edaspidi stipendium) on asutatud Tallinna Keskraamatukogu poolt raamatukogu kauaaegse direktori ja eesti raamatukogunduse arendaja mälestuse jäädvustamiseks ning aitamaks kaasa raamatukogunduse eriala üliõpilaste õpimotivatsioonile ja raamatukoguhoidjate järelkasvule rahvaraamatukogudes.

2.    Stipendium määratakse ühele õppetöös edukale ja ühiskondlikult aktiivsele raamatu-kogunduse eriala õppivale üliõpilasele.

3.    Stipendiumi taotlemise õigus on üliõpilasel, kes
       3.1    täidab täiskoormusega õppe nõudeid;
       3.2    kahel viimasel semestril on saanud keskmiseks hindeks vähemalt 4,0;
       3.3    on üles näidanud erialast, kultuurilist ja ühiskondlikku aktiivsust.

4.    Stipendiumi ei anta isikule, kellele on stipendium varem juba määratud.

5.    Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus (vorm lisatud), väljavõte õpinguraamatust ning kaks soovituskirja (õppejõult, ühingust jms) iga aasta 15. oktoobriks Tallinna Keskraamatukogule.

6.    Stipendium määratakse üks kord aastas. Tallinna Keskraamatukogu direktori poolt määratud komisjon otsustab stipendiaadi igal aastal hiljemalt 25. oktoobriks. Komisjon ei põhjenda äraütlevat otsust.

7.    Komisjon võib jätta stipendiumi määramata, kui ükski taotlus ei vasta stipendiumi statuudi tingimustele.

8.    Stipendium antakse üle Aleksander Sibula sünniaastapäevale pühendatud raamatukogu erialapäeval. Stipendiaat, sh tema foto, avalikustatakse Tallinna Keskraamatukogu veebilehel.  Stipendiumist ning stipendiaadist teavitatakse meediat.

9.    Tallinna Keskraamatukogul on õigus kasutada stipendiaadi nime oma dokumentides.

10.  Stipendiumi rahaline suurus on 600 eurot. Stipendium kantakse stipendiaadi arvelduskontole.

→ Stipendiumi taotlemise vorm (.doc 19,9KB)Stipendiumi on saanud:

2014. aastal - Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala tudeng Immanuel Volkonski 

2013. aastal - Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala II kursuse tudeng Jane Tooman

2012. aastal - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala tudeng Mai-Liis Niit

2011. aastal - Kandidaatide puudumise tõttu jäi stipendium välja andmata

2010. aastal - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala tudeng Helen Kena

2009. aastal - Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala tudeng Stiina Sild

2008. aastal - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Stiina Koit

2007. aastal - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Janela Tähepõld

2006. aastal - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Regina Lapp

2005. aastal - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Laine Lindvest

2004. aastal - Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala tudeng Liina Lelov